INFORMACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

 Інформація та продаж квитків

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna, 20-120 Lublin, ul. Nadstawna 4, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000306605,wysokość kapitału zakładowego 18 200 000,00 złotych (kapitał wpłacony w całości). NIP: 7120150705, REGON 000616280 informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Katarzyna Żółkiewska-Malicka

mail: iod@lubelskiedworce.pl

Skip to content