INFORMACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

 Інформація та продаж квитків

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Spółka Lubelskie Dworce zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim BDM S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz piąty wzywa akcjonariusza Spółki Województwo Lubelskie do złożenia posiadanych dokumentów akcji serii A, serii B, serii C i serii D w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadstawna 4, 20-120 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00-15:00. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Spółka Lubelskie Dworce zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim BDM S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz czwarty wzywa akcjonariusza Spółki Województwo Lubelskie do złożenia posiadanych dokumentów akcji serii A, serii B, serii C i serii D w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadstawna 4, 20-120 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00-15:00. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Spółka Lubelskie Dworce zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim BDM S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz trzeci wzywa akcjonariusza Spółki Województwo Lubelskie do złożenia posiadanych dokumentów akcji serii A, serii B, serii C i serii D w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadstawna 4, 20-120 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00-15:00. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Spółka Lubelskie Dworce zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim BDM S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz drugi wzywa akcjonariusza Spółki Województwo Lubelskie do złożenia posiadanych dokumentów akcji serii A, serii B, serii C i serii D w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadstawna 4, 20-120 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00-15:00. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji, 28-07-2020

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Spółka Lubelskie Dworce zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim BDM S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki Województwo Lubelskie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadstawna 4, 20-120 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00-15:00. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Skip to content