Положення про захист персональних даних

У зв’язку з виконанням вимог Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, та скасування Директиви 95/46/EC (загальний регламент захисту даних “GDPR”), Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna, 20-120 Люблін, вул. Надставна 4, реєстраційні справи якого зберігаються в Окружному суді Люблін-Східний в Любліні з зареєстрованим офісом у Свідніку, 6-й Господарський відділ Державного судового реєстру № KRS 0000306605, статутний капітал 18 200 000,00 злотих (капітал сплачено повністю). НІП (NIP): 7120150705, ідентифікаційний номер (REGON): 000616280, інформує про правила обробки ваших персональних даних та про ваші права, пов’язані з ними.

Функцію уповноваженого із захисту даних виконує:
Катажина Жолкєвська-Маліцька

електронна адреса: iod@lubelskiedworce.pl

Перейти до вмісту