LUBLIN Dworzec Główny – Stanowisko 15

             
  Rozk³ad wa¿ny od: 01.08.2019
             
LUBLIN Dw.G³.PKS, al.Tysiacl.6
             
ROZK£AD ODJAZDÓW Stanowisko 15
             
KIERUNEK przez Godziny odjazdu
GRÓDEK k/HRUBIESZOWA Che³m 08:00 bV [HRAK] 09:25 bV [HRAK]
  Hrubieszów 15:10 bV [HRAK] 16:30 bV [HRAK]
HORYNIEC ZDRÓJ Krasnystaw 11:00 d5-1mP [NTAS]    
    Zamoœæ        
HRUBIESZÓW ul. Pi³s.Parkin. St   12:00 dmVm-b [PJIH] 17:15 bmVm-b [PJIH]
HRUBIESZÓW ul.Pi³s.57 BELWEDER   11:30 bV [HRKB] 12:30 EV [HRKB]
    13:45 bV [HRKB] 15:50 DeV [HRKB]
    18:00 bhV [HRKB] 18:50 BbhV [HRKB]
OBROWIEC k/HRUBIESZOWA Hrubieszów 15:30 dlPm-b [PJIH] 18:15 dPm-b [PJIH]
    20:15 bmc$m-b [PJIH] 21:30 agPm-b [PJIH]
TOMASZÓW LUB, UL. ARMII KRAJOW   08:20 ¥dc$V [TLKH] 09:50 dV [TLKH]
    11:50 dc$V [TLKH] 13:20 dV [TLKH]
    14:30 dc$V [TLKH] 15:20 ¥dc$V [TLKH]
    16:05 dc$V [TLKH] 17:25 dV [TLKH]
    18:10 d7V [TLKH] 19:10 dc$V [TLKH]
    20:25 dV [TLKH]    
TOMASZÓW LUB. D.A. Krasnystaw 11:00 d2-4P [NTAS] 18:25 dnP [NTAS]
    Zamoœæ        
ZAMOή DA.ul.Hrubieszowska Krasnystaw 06:00 ND.x.dP [ZAM] 06:55 d$aP [RAGO]
             
OZNACZENIA KURSÓW
             
[HRAK] - kurs firmy RUMCAJS Agnieszka Kaczanowska Us³ugi Przewozowe
[HRKB] - kurs firmy Us³ugi Przewozowe "KAZAN BUS" Edyta Kazan Hrubieszów
[NTAS] - kurs firmy Agnieszka Sieracka Natalin
[PJIH] - kurs firmy Us³ugi Przewozowe Iwona Hunkiewicz Poraj
[RAGO] - kurs firmy RAGO Sp. z o.o. Jeziorzany
[TLKH] - kurs firmy Firma Transportowa "KONBO" Konrad Hasiuk Tomaszów Lub
[ZAM] - kurs firmy PKS w Zamoœciu Sp. z o.o.
.x. - Nie kursuje 27.XII. i wtorek po Wielkanocy
2-4 - kursuje od wtorku do czwartku
5-1 - Kursuje pi¹tek,sobota,niedziela,poniedzia³ek
7 - Kursuje w niedziele
a - nie kursuje w pierwszy dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
¥ - nie kursuje w niedzielê
B - Kursuje codziennie oprócz sobót
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych i w dniu 25 XII
c$ - Nie kursuje w dniu 1 listopada
D - kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku oprócz œwi¹t
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
d$ - nie kursuje 26 XII 1.01 i Pon. Wielk.
E - kursuje od poniedzia³ku do soboty oprócz œwi¹t
e - Nie kursuje w okresie ferii letnich
g - nie kursuje 24 XII
h - nie kursuje 24 XII i w Wielk¹ Sobotê
l - nie kursuje w dniu 31.XII
m - nie kursuje 24 i 31 XII
m-b - Sprzeda¿ biletów z oferty Mój Bus
n - nie kursuje w Wielk¹ Sobotê oraz w dniach 24 i 31.XII
ND - Kursuje w nieparzyste dni miesi¹ca
P - kurs poœpieszny
V - kurs przyspieszony
             
 
             
12:00 - kursy przyspieszone
12:00 - kursy pospieszne
Goganet