Odnowienie elewacji betonowych zadaszeń stanowisk

Ogłoszenia, Środa, 6 marca 2019

Lubelskie Dworce S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Nadstawna 2, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000306605, REGON: 000616280, NIP: 712-015-07-05, o kapitale zakładowym 18.200.000 zł, opłaconym w całości, prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego połączonego z negocjacjami o nazwie:

„Wykonanie robót remontowych - odnowienie elewacji betonowych zadaszeń stanowisk z konieczną naprawą systemów rynnowych i obróbek blacharskich”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych - odnowienie elewacji betonowych zadaszeń stanowisk z konieczną naprawą systemów rynnowych i obróbek blacharskich.

Dokumenty dotyczące postępowania przedstawione są poniżej.

Więcej w BIP

Goganet