Konkurs plastyczny „Lubelskie drogi do Wolności”

Aktualności, Poniedziałek, 1 października 2018
Konkurs plastyczny „Lubelskie drogi do Wolności”

Konkurs plastyczny pn. „Lubelskie drogi do Wolności” został zorganizowany przez spółkę Lubelskie Dworce z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Patronem honorowym wydarzenia jest Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Celem konkursu jest podkreślenie roli Lublina i naszego województwa w procesach budowania niepodległości kraju. Nasz region był nie tylko świadkiem, ale i sprawcą wydarzeń, które kształtowały wolną Polskę. Lubelskie Dworce to spółka głęboko zakorzeniona w historii województwa. Najpierw świadcząca usługi przewozowe, a obecnie zarządzająca dworcem autobusowym w Lublinie, który przez ponad 50 lat istnienia stał się ważnym miejscem dla mieszkańców miasta i regionu, zwłaszcza w czasach, gdy komunikacja publiczna była głównym środkiem transportu.

Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, którzy wykonają pracę plastyczną dowolną techniką odnoszącą się do tematu konkursu „Lubelskie drogi do Wolności”. Maksymalny rozmiar pracy to format A-3.

Prace uczestników można przynosić osobiście do siedziby Lubelskich Dworców lub przesłać pocztą na adres: ul. Nadstawna 2, 20-120 Lublin. Koniecznie z dopiskiem „konkurs plastyczny”. Czekamy na nie do 9 listopada 2018 roku.

Najlepsze (35 wybranych przez jury) zostaną zaprezentowane na wystawie w budynku Dworca Autobusowego w Lublinie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 16 listopada 2018 roku na stronie www.lubelskiedworce.pl. Wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się w listopadzie 2018 roku.

Dla nagrodzonych przewidziano też atrakcyjne nagrody. Laureaci I i II miejsca otrzymają sprzęt sportowy, a zdobywca III miejsca – grę edukacyjną. Natomiast klasa, z której największa liczba prac uczniów zostanie zakwalifikowana na wystawę, otrzyma bon na zakup sprzętu sportowego o wartości 1000 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym Dziennika Wschodniego i Nowego Tygodnia w Lublinie. 

 

Goganet