SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WE WŁODAWIE

Ogłoszenia, Wtorek, 24 kwietnia 2018

Spółka Lubelskie Dworce zaprasza do udziału w aukcji dotyczącej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Włodawie. Teren o powierzchni 4,0279 ha położony jest pomiędzy ulicami: Żołnierzy WiN oraz Sybiraków z dostępem do nieruchomości od strony tych ulic.

Cena wywoławcza działki została ustalona na 505 tys. zł netto. Aukcja odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 11 w sali konferencyjnej w budynku Dworca Autobusowego w Lublinie
(aleja Tysiąclecia 6). Warunkiem do jej przystąpienia jest wpłacenie wadium w wysokości 10 tys. zł. Do 28 maja 2018 roku.

Szczegóły postępowania znajdują się w BIP Lubelskich Dworców:

http://www.bip.lubelskiedworce.pl/bip.php?id_strony=107&id_grupy=2&id_dzialu=1&lang=pl

 

 

 

 

Goganet