Informacja ws rezygnacji z podwyższania należności o wskażnik wzrostu cen towarów i usług.

Aktualności, Poniedziałek, 7 lutego 2022
Informacja ws rezygnacji z podwyższania należności o wskażnik wzrostu cen towarów i usług.

Zarząd Spółki Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia, iż w związku z informacjami otrzymywanymi od kontrahentów Spółki, iż mają znacznie niższe przychody niż w latach ubiegłych, co jest związane ze zmniejszonym ruchem pasażerów, podróżnych i innych osób na terenie Dworca Głównego w Lublinie, związanym z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w roku 2022, nie będą podwyższane należności o wskaźnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji) ogłoszony za rok poprzedni przez Prezesa GUS, w sytuacji gdy umowy zawarte ze Spółką Lubelskie Dworce S.A. przewidują takie uprawnienie po stronie Spółki

Pliki do pobrania

Goganet