INFORMACJA DOTYCZĄCA DNI WOLNYCH

Aktualności, Poniedziałek, 13 grudnia 2021
INFORMACJA DOTYCZĄCA DNI WOLNYCH

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §10 ustęp 2 pkt. 2.2 oraz §11 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Spółki Lubelskie Dworce S.A. oraz w związku z art. 130 §2 Kodeksu Pracy, Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 7/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku, ustalono:

24 grudnia 2021 dniem wolnym dla wszystkich pracowników Spółki Lubelskie Dworce S.A. w zamian za ustawowo dzień wolny od pracy przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 roku

oraz

07 stycznia 2022 dniem wolnym dla wszystkich pracowników Spółki Lubelskie Dworce S.A. w zamian za ustawowo dzień wolny od pracy przypadający w sobotę 01 stycznia 2022 roku

Pliki do pobrania

Goganet