Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Ogłoszenia ogólne, Środa, 1 września 2021

Rada Nadzorcza Spółki Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna w

Lublinie , ul.Nadstawna 4, 20-120 Lublin,tel.(81) 710-29-50, e-mail: sekretariat.zarzadu@lubelskiedworce.pl  

 

zaprasza  do składania ofert na badanie :

 

-Sprawozdania finansowego Spółki Lubelskie Dworce S.A.  za okres od  1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz ze sporządzeniem pisemnych opinii i raportu oraz stwierdzeniem prawidłowości i rzetelności sprawozdania, a także stwierdzenia czy sprawozdanie jasno i rzetelnie przedstawia sytuację finansową i majątkową badanego podmiotu ( za każdy rok kalendarzowy oddzielnie ).

Pliki do pobrania

Goganet