Informacja dotycząca zasad naliczania należności za miesiące od września do grudnia 2020r.

Aktualności, Wtorek, 25 sierpnia 2020
Informacja dotycząca zasad naliczania należności za miesiące od września do grudnia 2020r.

Zarząd Spółki Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia, iż w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerów, podróżnych i innych osób na terenie Dworca Głównego w Lublinie, związanym z trwającą pandemią COVID-19, będą stosowane zasady pobierania należności wynikających z zawartych przez Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna umów najmu/dzierżawy, a także powierzchni gruntu do celów handlowych i usługowych za miesiące od września do grudnia 2020 roku w sposób opisany w Uchwale Zarządu Lubelskich Dworców Spółki Akcyjnej nr 47/VI/2020 z dnia 24-08-2020 roku.

Pliki do pobrania

Goganet