Informacja dotycząca dnia wolnego

Aktualności, Poniedziałek, 10 sierpnia 2020
Informacja dotycząca dnia wolnego

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §10 ustęp 2 pkt. 2.2 oraz §11 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Spółki Lubelskie Dworce S.A. oraz w związku z art. 130 §2 Kodeksu Pracy, Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 8/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku, dzień 28 sierpnia 2020 ustalono dniem wolnym dla wszystkich pracowników Spółki Lubelskie Dworce S.A. w zamian za ustawowo dzień wolny od pracy przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020 roku.

Goganet