Informacja dotycząca zasad naliczania należności za miesiąc lipiec 2020r.

Aktualności, Poniedziałek, 29 czerwca 2020
Informacja dotycząca zasad naliczania należności za miesiąc lipiec 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Zarząd Spółki Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia, iż za miesiąc lipiec 2020r. będą stosowane następujące zasady pobierania należności wynikających z zawartych przez Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie umów na korzystanie z infrastruktury Dworca Głównego Lubelskich Dworców S.A. oraz umów najmu/dzierżawy lokali, a także powierzchni gruntu do celów handlowych, usługowych, reklamowych i postojowych:

1) opłaty za korzystanie z infrastruktury Dworca Głównego Lubelskich Dworców przez przewoźników od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. będą naliczane na podstawie ilości faktycznie wykonanych odjazdów z Dworca Głównego, przy zastosowaniu opłaty za odjazdy wskazanej w umowach,

2) czynsz najmu/dzierżawy lokali i powierzchni gruntu do celów handlowych, usługowych, reklamowych i postojowych, dla innych podmiotów niż przewoźnicy za miesiąc lipiec 2020r. zostanie naliczony odpowiednio w wysokości od 50% do 75% stawki wynikającej z umowy, w zależności od wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na możliwość wykonywania tych umów, o ile taki wpływ wystąpił. O zastosowaniu odpowiedniej stawki czynszu najmu zadecyduje trzyosobowa komisja powołana przez Zarząd spółki Lubelskie Dworce S.A.

Goganet