Informacja dot. zasad naliczania należności za miesiąc maj 2020r.

Aktualności, Czwartek, 7 maja 2020
Informacja dot. zasad naliczania należności za miesiąc maj 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Zarząd Spółki Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna postanawia, iż
za miesiąc maj 2020r. będą stosowane następujące zasady pobierania należności wynikających z zawartych przez Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie umów na korzystanie z infrastruktury Dworca Głównego Lubelskich Dworców S.A.  oraz umów najmu/dzierżawy lokali, a także powierzchni gruntu do celów handlowych, usługowych reklamowych i postojowych:

  • opłaty za korzystanie z infrastruktury Dworca Głównego Lubelskich Dworców S.A. przez przewoźników od dnia 1 maja do dnia 31 majaa 2020 r. nie będą naliczane,
  • czynsz najmu/dzierżawy powierzchni gruntu do celów postojowych dla przewoźników nie zostanie naliczony,
  • czynsz najmu/dzierżawy lokali i powierzchni gruntu do celów handlowych, usługowych reklamowych i postojowych, dla innych podmiotów niż przewoźnicy zostanie naliczony odpowiednio w wysokości 50% lub 20% stawki wynikającej z umowy, w zależności od wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na możliwość wykonywania tych umów, o ile taki wpływ wystąpił. O zastosowaniu odpowiedniej stawki czynszu najmu zdecyduje trzyosobowa komisja powołana przez Zarząd spółki Lubelskie Dworce S.A.
Goganet