Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Rady Nadzorczej w PKS Włodawa sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Włodawie

Ogłoszenia ogólne, Niedziela, 19 kwietnia 2020

Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-120 przy ul. Nadstawnej 4, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306605, NIP: 7120150705,
o kapitale zakładowym 18 200 000,00 zł wpłaconym w całości,

- ogłasza nabór kandydata na członka Rady Nadzorczej w PKS Włodawa Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Włodawie, ul. Żołnierzy Win 14, KRS: 0000455684, w której Lubelskie Dworce S.A. (będąca jednoosobową spółką Województwa Lubelskiego) posiada 100 % udziałów.

Pliki do pobrania

Goganet