Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Rady Nadzorczej w PKS Hrubieszów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Hrubieszowie.

Ogłoszenia ogólne, Wtorek, 14 stycznia 2020

Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-120 przy ul. Nadstawnej 4, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306605, NIP: 7120150705,
o kapitale zakładowym 18 200 000,00 zł wpłaconym w całości,

- ogłasza nabór kandydata na członka Rady Nadzorczej w PKS Hrubieszów sp. z o.o. w upadłości
z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Nowa 14, 22 – 500 Hrubieszów, nr KRS: 0000411915, w której Lubelskie Dworce S.A. (będąca jednoosobową spółką Województwa Lubelskiego) posiada 100 % udziałów.

Pliki do pobrania

Goganet