Przetarg - „wymiana szyb/okien w hali poczekalni budynku dworca”

Ogłoszenia, Wtorek, 20 sierpnia 2019

w BIPLubelskie Dworce S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Nadstawna 2, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306605, REGON: 000616280, NIP: 7120150705, o kapitale zakładowym 18 200 000,00 zł, wpłaconym w całości, zwana również Spółką, ogłasza: przetarg nieograniczony z przeprowadzeniem dodatkowych negocjacji w postępowaniu „wymiana szyb/okien w hali poczekalni budynku dworca”

Dokumenty dostępne w BIP

Goganet