Nabór do Rady Nadzorczej w PKS Hrubieszów

Ogłoszenia, Poniedziałek, 24 czerwca 2019

Lubelskie Dworce S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-120 przy ul. Nadstawnej 2, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306605, NIP: 7120150705, o kapitale zakładowym 18 200 000,00 zł wpłaconym w całości, 

- ogłasza nabór kandydata na członka Rady Nadzorczej w: PKS Hrubieszów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Nowa  14, 22 – 500 Hrubieszów, nr KRS: 0000411915, w której Lubelskie Dworce S.A. (będąca jednoosobową spółką Województwa Lubelskiego) posiada 100 % udziałów.

Dokumenty dotyczące naboru przedstawione są poniżej.

Więcej w BIP

Goganet