Lubelskie Dworce

2017-03-30 10:09

Zmiana siedziby spółki

Informujemy, że od 1 kwietnia 2017 roku zmienia się adres siedziby biura spółki Lubelskie Dworce z ul. Hutniczej 1 na ul. Nadstawną 2 w Lublinie.  

Od tego dnia jesteśmy dostępni w nowej lokalizacji. Prosimy, by wszelką korespondencję służbową kierować na adres: ul. Nadstawna 2, 20-120 Lublin.