Lubelskie Dworce

2016-08-02 12:45

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących sprzedaży udziałów

Spółka Lubelskie Dworce oświadcza, że informacje przekazywane przez Pana Konrada Rękasa do mediów na temat sprzedaży udziałów w spółce zależnej Lubelskie Linie Autobusowe są nieprawdziwe.  

Nie jest prawdą, że kwota 17,6 mln zł z tytułu umowy podpisanej na obsługę miejskich linii komunikacyjnych stanowiłaby dochód spółki. Kwota ta jest jedynie przychodem, i to w dodatku do podziału między członków konsorcjum w okresie ponad 6 lat. Co oznacza, że firma musi ponieść koszty, by taki przychód osiągnąć. Dochód przy takich kontraktach stanowi niewielki procent przychodu, i to jedynie przy założeniu, że jego realizacja przebiega bez żadnych zakłóceń. Dlatego nie można też stwierdzić, że dochód jest gwarantowany.

Trzeba podkreślić, że nawet podpisanie tego kontraktu nie dawało LLA szans na przetrwanie. Spółka nadal przynosiłaby ogromne straty. Ostatni prezes Lubelskich Linii Autobusowych Andrzej Kowalczyk miał przygotowany wniosek o upadłość. Gdybyśmy nie sprzedali udziałów w spółce 28 lipca br., zostałby on złożony do sądu najpóźniej 29 lipca br.

Nie jest prawdą, że „umowa sprzedaży stanowi dowody rażącej niegospodarności, a posługiwanie się księgową wyceną wartości udziałów bez uwzględnienia uzyskiwanych przed dany podmiot dochodów – stanowić może próbę ominięcia obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych”. Prawdziwe jest stwierdzenie, że wyceny wartości udziałów LLA sp. z o.o. dokonano dwiema metodami: metodą wartości skorygowanej aktywów netto i metodą rynkowej wartości likwidacyjnej. Dokonana wycena stanowi przejaw dbałości o interesy spółki, której udziały były wyceniane oraz spółki – właściciela udziałów, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Negocjacje w sprawie zbycia udziałów w LLA prowadzone były przez wynajętą kancelarię prawną. Udziały zostały zbyte za cenę przewyższającą rekomendowaną wycenę wartości spółki, przygotowaną przez niezależnego eksperta na dzień 31 maja 2016 roku. Ta wartość została określona na 1,043 mln zł.

Jesteśmy do dyspozycji wszelkich organów. Chcemy, by proces sprzedaży udziałów w LLA był transparentny.


2016-07-29 11:13

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

28 lipca 2016 roku Lubelskie Dworce zawarły umowę sprzedaży 100 procent udziałów w spółce Lubelskie Linie Autobusowe na rzecz spółek GP Rental Car i Traf-Line.  

W rezultacie negocjacji została podpisana umowa, na mocy której Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna sprzedała 3000 udziałów w Lubelskich Liniach Autobusowych na rzecz spółek GP Rental Car i Traf-Line (co stanowi 100 procent udziałów). Zgodę na dokonanie transakcji wyraziła Rada Nadzorcza Lubelskich Dworców i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

- Od momentu wyodrębnienia spółek przewozowych z PKS Wschód celem była ich sprzedaż. Zgodnie z przyjętą strategią doprowadziliśmy do zbycia udziałów w Lubelskich Liniach Autobusowych, i to za kwotę przewyższającą rekomendowaną wycenę wartości tej spółki, przygotowaną przez niezależnego eksperta. Wprowadzenie zewnętrznych inwestorów było najlepszym rozwiązaniem i uchroniło spółkę przed groźbą upadłości – mówi Mariusz Grad, prezes Lubelskich Dworców.

Inwestorzy zadeklarowali, że będą kontynuować działalność Lubelskich Linii Autobusowych i zamierzają dofinansować spółkę.

Spółka Lubelskie Linie Autobusowe powstała w 2013 roku na bazie lubelskiego oddziału PKS „WSCHÓD” i od początku istnienia do końca czerwca 2016 roku wygenerowała straty na łączną kwotę ok. 8,9 mln zł. Lubelskie Dworce od kilku lat próbowały sprzedać udziały w LLA. Dopiero szósta próba zakończyła się sukcesem.
2016-07-21 11:05

Linia Lublin-Karwia. Objazdy w Szczytnie

W dniach 21-25 lipca 2016 r. ze względu na remont ulicy Odrodzenia w Szczytnie autobus linii Lublin-Karwia zatrzymuje się na innym przystanku.

Na czas remontu został wyznaczony przystanek na początku ulicy Pasymskiej przy Biedronce. Za utrudnienia przepraszamy.
2016-07-15 11:46

Czasowe zmiany na dworcu

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, w trosce o bezpieczeństwo podróżnych, na dworcu wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa.

W okresie od 15 lipca do 5 sierpnia 2016 roku, nie będzie możliwości korzystania ze skrytek w przechowalni bagażu.

Apelujemy również do podróżnych, by nie zostawiali bez opieki bagażu i innych przedmiotów oraz, by o wszelkich takich przypadkach niezwłocznie informować obsługę dworca.

Za utrudnienia przepraszamy.

2016-02-26 09:56

Poszukujemy pracownika

Lubelskie Dworce S A zatrudni pracownika na stanowisko dyżurny ruchu. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 20 marca 2016 roku.

Wymagania: wykształcenie minimum średnie. Mile widziana znajomość języków obcych (preferowany język angielski i ukraiński).

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) należy składać do 20 marca 2016 roku u kierownika Dworca Autobusowego w Lublinie (al. Tysiąclecia 6) w pokoju nr 2.

Dodatkowe informacje – tel. 509 038 151, e-mail : dworzec@lubelskiedworce.pl

1 2 3